Category Archives: ST48

ST48

Stichting de Staverse Jol

Parels van de Zuiderzee, zijn de laatste originele vissersschepen uit de tijd van de zeilende visserij op de Zuiderzee. Deze schepen vormen een cultureel erfgoed. Het heeft weinig zin om deze schepen alleen maar te bewaren. Dit erfgoed moeten we levend houden door er zinvolle activiteiten mee te organiseren. De Stichting “De Staverse jol” zet zich hier voor in en richt zich vooral op de oorspronkelijke Staverse vissersjollen. Dit doen wij o.a. door diverse activiteiten te organiseren maar ook door documentatie te verzamelen en te publiceren.

Jongeren laten we ervaren wat het is om aan de schoten van een oude vissersboot te trekken. Als het mogelijk is laten we ze zelfs een net binnen-halen zodat ze flink moeten aanpakken. Tijdens het “zware” werk kunnen ze ook nog eens genieten van het mooie landschap van de Friese Zuidwesthoek. Zo leren ze op een actieve manier hoe de visserij op de Zuiderzee werkte.

Toeristen en andere belangstellenden laten we kennis maken met de zeilende visserij op de Zuiderzee. We vertellen hoe en met wat voor schepen er werd gevist en we laten zien welk materiaal hiervoor werd gebruikt. Wij doen dit in nauwe samenwerking met scheepswerf “”De Hoop”, de historische scheepswerf in Workum. Voor groepen maken wij arrangementen op maat. Wij organiseren e.e.a. samen met scheepswerf “De Hoop”, de VVV en musea in Zuidwest Friesland.

Eigenaren van Staverse jollen vinden in onze stichting een platform voor de Staverse jol. De Stichting is nauw betrokken bij de organisatie van zeil-, en viswedstrijden. Daarnaast beheert de stichting gegevens over Staverse jollen zodat eigenaren van jollen met vragen bij ons terecht kunnen.

De ST48 is door de stichting aangeschaft om de activiteiten mogelijk te maken. De ST48 uit 1894 is een bijzonder mooi voorbeeld van een jol van Roosjen. De jol heeft een slank model met scherpe V-vormige waterlijnen en werd vroeger veel gebouwd voor de visserij.