MARIFOON

Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart.
Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In deze folder vindt u belangrijke informatie over goed marifoongebruik.

Veiliger varen
Goed marifoongebruik draagt bij aan de veiligheid op het water. Met het apparaat kunt u met andere schepen en walstations (sluizen, verkeersposten etc.) communiceren.
U kunt een marifoon zowel op zee als op de binnenwateren gebruiken.

Als pleziervaarder bent u niet verplicht een marifoon aan boord te hebben. Rijkswaterstaat adviseert het gebruik wel, omdat het de veiligheid bevordert. Als u een marifoon hebt, dan bent u verplicht om uit te luisteren.
U zet uw marifoon op de binnenwateren standaard op kanaal 10.

In plaats van een marifoon kunt u ook een portofoon gebruiken. Dit verdient niet de voorkeur, omdat u hiermee een aanmerkelijk beperkter zend- en ontvangstbereik hebt.
Een veelvoorkomend misverstand is dat een mobiele telefoon een marifoon kan vervangen. In tegenstelling tot marifoons en portofoons, bereikt u met een mobiele telefoon slechts één instantie of persoon. Ook heeft u met een mobiele telefoon niet overal op het water bereik. Een (nood-)oproep via de marifoon wordt gehoord door iedereen die in de omgeving uitluistert. De kans op hulp is dan aanzienlijk groter.

Waarom een marifoon?

 • Door het uitluisteren van de marifoon bent u ervan op de hoogte wat er in uw omgeving gebeurt, welke schepen aanwezig zijn en welke manoeuvres zij maken. Met deze informatie kunt u een veilige koers kiezen;
 • De marifoon is belangrijk voor de verkeersbegeleiding vanaf verkeersposten en uw contact met de sluismeester;
 • Uw noodoproep via de marifoon wordt gehoord door iedereen die in de omgeving uitluistert;
 • Reddingsorganisaties kunnen achterhalen waar uw schip zich bevindt;
 • U ontvangt eenvoudig weerberichten, stormwaarschuwingen en scheepvaart (veiligheids-) berichten.

Blokkanalen en verkeersbegeleiding
In gebieden met onoverzichtelijke bochten of kruisingen van vaarwegen, zorgt Rijkswaterstaat vanaf de verkeersposten voor verkeersbegeleiding. De verkeersleider daar is verantwoordelijk voor het informeren, adviseren en het geven van aanwijzingen binnen het werkingsgebied van de verkeerspost. Zo zorgt hij voor een veilige en vlotte doorstroming van de scheepvaart. Als u door een verkeerspost of sluis wordt opgeroepen, bent u verplicht te antwoorden en de gevraagde informatie te geven. Dit geldt ook voor een oproep op een schip-schipkanaal.

Communicatie met verkeersposten gaat altijd via een zogenaamd blokkanaal. Dit is een marifoonkanaal dat in Europa op de binnenwateren door verkeersposten en schepen wordt gebruikt voor de uitwisseling van berichten over de navigatie en de veiligheid van de scheepvaart. Een blokkanaal wordt aangegeven met een VHF-bord. Als u in een blokgebied vaart en u heeft een marifoon, dan bent u verplicht uit te luisteren op het aangegeven blokkanaal. U kunt weer overschakelen naar kanaal 10 als u het blokgebied verlaat.

Regels voor marifoongebruik

  Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en het Rijnvaart Politiereglement (RPR) schenken aandacht aan de regels omtrent maritieme communicatie. De belangrijkste regels zijn:

 • Het Handboek voor de Marifonie in de binnenvaart, het registratiebewijs of vergunning en het bedieningscertificaat, zijn onderdeel van de scheepsbescheiden en moeten aan boord zijn als u een marifoon of portofoon heeft;
 • Als uw schip voorzien is van een marifoon, dan bent u verplicht uit te luisteren op het aangegeven kanaal (het geldend blokkanaal en anders kanaal 10).
 • Als u op een schip-schipkanaal of blokkanaal wordt aangeroepen, bent u verplicht alle, voor de veiligheid van de scheepvaart, noodzakelijke inlichtingen te geven;
 • Bij het communiceren moet de taal van het land waarin de marifoon zich bevindt, worden gebruikt. In geval van communicatieproblemen wordt er Duits gesproken.

Van vergunning naar registratie
Sinds 1 maart 2008 hoeft u niet langer een vergunning te hebben voor marifoongebruik. Wel geldt een melding- en registratieplicht. Dit is wettelijk geregeld. Om u te registreren heeft u het bedieningscertificaat nodig. Registreren kan eenvoudig via  agentschap-telecom.nl.  Als u een marifoon of portofoon aan boord heeft zonder registratie of vergunning, dan bent u in overtreding.

Voor aanvullende apparatuur (bijv. DSCmarifoon, GMDSS-portofoon, MF/HF, EPIRB, SATCOM etc.) geldt ook een registratieplicht. Voor de bediening hiervan heeft u een uitgebreider bedieningscertificaat nodig, namelijk Marcom A of B. Voor een combimarifoon moet u minimaal een Marcom B certificaat hebben. Meer informatie over de verplichte bedieningscertificaten vindt u op de website van Agentschap Telecom.

ATIS
Marifoons en portofoons die op de binnenwateren worden gebruikt, moeten voorzien zijn van een ATIS-code. ATIS staat voor Automatic Transmitter Identification System. Als u zendt met de marifoon worden de roepletters van het schip gecodeerd meegezonden. Verkeersbegeleidingssystemen op bruggen, sluizen en havenmeesters kunnen zo zien door wie zij worden opgeroepen. Ook in het geval van storingen en calamiteiten kan met behulp van ATIS de identificatie en locatie van een schip eenvoudig gevonden worden.

Als u een nieuwe marifoon of portofoon aanschaft, denk er dan aan om de ATIS-code te laten programmeren. Deze vindt u op het registratiebewijs of de vergunning. Wanneer u een marifoon of portofoon overneemt van iemand anders, is het mogelijk om de ATIScode te herprogrammeren. U kunt ook de code van de vorige eigenaar overnemen. Let er wel op dat u dit doorgeeft via de website van Agentschap Telecom.

Veel voorkomende afwijkingen

  Bij controles/inspecties op het juiste gebruik en de installatie van een marifoon, worden vaak de volgende technische afwijkingen vastgesteld:

 • De ATIS-code is onjuist geprogrammeerd of ontbreekt;
 • De automatische vermogensreductie ontbreekt in de marifoon. Veel kanalen mogen in Nederland slechts met 1 Watt worden gebruikt in plaats van met 25 Watt. Het gebruik van een laag vermogen is van belang om de communicatie in het drukke en vlakke Nederland niet te storen;
 • De antenne functioneert niet goed. Het gevolg hiervan is slecht zendbereik en slechte ontvangst. De oorzaak hiervan kan zijn: vocht in de antennekabel, slechte connectoren of een beschadigde antenne. We adviseren u om jaarlijks de antennekabels- en connectoren te controleren;
 • De PTT-knop (push to talk) in de hoorn van de marifoon zit vast. Hierdoor zendt de marifoon onbedoeld en dit kan storingen veroorzaken.

De drie toezichthouders voor maritieme communicatie

  Bij toezicht op marifoongebruik zijn onderstaande partijen betrokken.

 • Rijkswaterstaat
  Rijkswaterstaat werkt aan vlot en veilig verkeer op het netwerk van hoofdwaterwegen, voor zowel de binnenvaart als de recreatievaart. Goed marifoongebruik speelt hierbij een belangrijke rol.0800-8002
  rijkswaterstaat.nl
 • Agentschap Telecom
  Eén van de taken van Agentschap Telecom is het toezicht houden op het elektronisch communicatiedomein. Maritieme communicatie is hier een onderdeel van. Agentschap Telecom streeft naar een storingsvrije, veilige en professionele maritieme communicatie. Door middel van voorlichting, luisteronderzoeken en steekproefsgewijze inspecties, wordt hier uitvoering aan gegeven.050 – 587 74 44
  agentschap-telecom.nl
 • Dienst Waterpolitie
  De dienst Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is een nautische politiedienst en verantwoordelijk voor de veiligheid, opsporing en het toezicht op de Nederlandse Wateren en de Noordzee. Eén van de vijf kerntaken is het handhaven en verbeteren van de nautische veiligheid. Marifoongebruik is hier een onderdeel van.0900-8844
  politie.nl/klpd


Bron: rijkswaterstaat.nl

PDF KOPIE


Colofon
tekst: Rijkswaterstaat & Agentschap Telecom
concept & vormgeving: Rutger Middendorp & Tiekstramedia
fotografie: Roelof Bos
druk: Het Grafisch Huis
fouten voorbehouden

Het alarmnummer van de Kustwachtcentrum in Den Helder, die de reddingsacties voor de zee, IJssel- en Markermeer, Randmeren, Waddenzee en Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen in Nederland coördineert is; 0900 0111.

    Overzicht VHF kanalen:

   • Kanaal 1: Kanaal voor de Centrale Post IJsselmeergebied.
    Ieder uur actuele informatie voor schepen in het IJsselmeergebied.
   • Kanaal 2: Kanaal voor de Verkeerscentrale Brandaris.
    Rond het ‘zeegat van Terschelling’ moet op dit kanaal uitgeluisterd worden.
   • Kanaal 4: Kanaal voor de Centrale Post voor het Waddengebied.
    Informatie over weersvooruitzichten, meldingen van verontreinigingen, etc.
   • Kanaal 5: Kanaal voor de zeeverkeerspost Schiermonnikoog.
    Voor het oostelijk deel van de Waddenzee, 24 uur per dag bezet.
   • Kanaal 6 en 8: Overlegkanalen voor schepen op zee.
   • Kanaal 10: Aanroepkanaal voor schepen op de binnenwateren.
    Schepen met marifoon worden geacht op dit kanaal uit te luisteren.
    Tussentijdse scheepvaartberichten en stormwaarschuwingen (dus niet de weerberichten) worden ook op marifoonkanaal 10 uitgezonden.
   • Kanaal 13: Overlegkanaal voor schepen op de binnenwateren.
   • Kanaal 14: Kanaal voor de Verkeerscentrale Vlissingen.
    Op marifoonkanaal 14 hoort u op 10 minuten voor ieder heel uur (24 uur per dag) de berichten van de Centrale Vlissingen.
   • Kanaal 15 en 17: Intrashipverkeer.
    Bestemd voor radiocommunicatie aan boord van één en hetzelfde schip.
   • Kanaal 16: Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. (zee, IJssel-en Markermeer, Waddenzee of Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen)
   • Kanaal 18, 20 en 22: Oproepkanalen voor bruggen en sluizen.
   • Kanaal 23: Werkkanaal Nederlandse Kustwacht. Weerberichten voor de Nederlandse kustwateren en de ruime binnenwateren worden, zonder voorafgaande aankondiging op VHF kanaal 16, uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83 op de volgende vaste tijden: 08.05, 13.05, 19.05 en 23.05 lokale tijd.
   • Kanaal 25: De Kustwachtpost Ouddorp (de vuurtoren van Ouddorp) zendt op marifoonkanaal 25 (zeegericht)
   • Kanaal 30: Oproepen en dirigeren van schepen naar laad- en losplaatsen binnen een zeer beperkt gebied.
   • Kanaal 31: Marinakanaal. Aanroepen van marina’s en jachthavens.
   • Kanaal 67: Search-And-Rescue kanaal. Radioverkeer voor zoek- en reddingsacties te water.
   • Kanaal 68: Verkeerspost Wemeldinge bewaakt het Oosterschelde gebied. Op marifoonkanaal 68 geven de verkeersleiders om kwart over het hele uur (24 uur per dag) de actuele wind en waterstand.
   • Kanaal 70: Wordt gebruikt voor DSC.(Digital Selective Calling) Dit is geen spreekkanaal maar een digitaal kanaal.
   • Kanaal 71: Dit kanaal is toegewezen aan de Koninklijke Landmacht.
   • Kanaal 72: Kanaal ten behoeve van sleepverkeer op het water. Dit kanaal staat ook open voor sociaal verkeer.
   • Kanaal 73: Oliebestrijdingskanaal. Dit kanaal wordt gebruikt bij oliebestrijdingsacties.
   • Kanaal 77: Sociaal verkeer.
   • Kanaal 82: Dit kanaal is toegewezen voor bunkerdoeleinden en proviandering. Het zendvermogen op kanaal 82 dient te worden gereduceerd.
   • Kanaal 83: Werkkanaal Nederlandse Kustwacht.
   • Kanaal 87: Automatisch Identificatie Systeem.
    Doel: AIS navigatie, hier is een gps aan een transceiver gekoppeld en wordt naam callsign mmsi nr. als ook positie, snelheid, gevaarlijke stoffen, koers en nog andere informatie automatisch uitgezonden.
   • Kanaal 88: Dit kanaal kan worden toegewezen aan de organisatie van evenementen op het water.
   • fouten voorbehouden

bankgiroloterij.nl


bankgiroloterij.nl

lotto.nl


lotto.nl

kwf.nl


kwf.nl