SEINEN

   SEINEN_MORSE

1

    In het Morse-seinstelsel worden de letters gevormd door punten en strepen.
   Vastgesteld is:

  • a. dat een streep driemaal zo lang duurt als een punt.
  • b. dat de tussenruimte van twee letters gelijk is aan de duur van een streep.
  • c. dat de tussenruimte tussen twee woorden gelijk is aan de duur van twee strepen.
  • d. dat de punten en strepen van een letter zonder tussenpoos moeten worden gegeven.

  Hoe het Morse-alfabet wordt geleerd
  Het Morse-alfabet is zo samengesteld, dat de letters, welke in onze taal het meest voorkomen, door de kortste tekens worden weergegeven. Tracht niet het alfabet te leren alvorens je de vaardigheid hebt om de punten en strepen correct te seinen. Het Morse-alfabet kan je het gemakkelijkst in deze volgorde in je hoofd krijgen.

  SEINEN_MORSE_TEKENS 2

  Leestekens:
  Punt
  • – • – • –
  Komma
  – – • • – –
  Vraagteken
  • • – – • •
  Dubbele punt
  – – – • • •
  Koppelteken
  – • • • • –
  Apostrophe
  • – – – •
  Haakjes
  – • – – • –
  Breukstreep
  – • • – •
  Waarschuwings teken
  (voor de breuk)
  • – • • –
  Onderstreping
  (a.h. begin en
  a.h. eind v.h. woord)
  • • – – • –

  Eenvoudige:
  E •
  T –
  I • •
  M – –
  S • • •
  O – – –
  H • • • •

  Tegenstellingen:
  A • –
  N – •
  U • • –
  D – • •
  V • • • –
  B – • • •
  W • – –
  G – – •
  L • – • •
  F • • – •
  Y – • – –
  Q – – • –

  Sandwiches:
  K – • –
  R • – •
  P • – – •
  X – • • –

  Letters zonder
  tegenstelling:

  C – • – •
  J • – – –
  Z – – • •

  Cijfers:
  1 • – – – –
  2 • • – – –
  3 • • • – –
  4 • • • • –
  6 – • • • •
  7 – – • • •
  8 – – – • •
  9 – – – – •
  0 – – – – –
  5 • • • • •

  Diensttekens:
  Oproepteken
  – • – • –
  Wachtteken
  • – • • •
  Begrepen
  • • • – •
  Vergissing
  • • • • • • • •
  Scheidteken
  – • • • –
  Sluitteken
  • – • – •
  é
  • • – • •

  Bij een gemengd getal
  seint men eerst het
  aantal eenheden, dan
  het waarschuwingsteken,
  vervolgens de teller,
  breukstreep, noemer,
  b.v. 3 5/8:
  • • • – –
  • – • • –
  • • • • •
  – • • – •
  – – – • •

  SEINEN_SEMAFOOR_TEKENS 3

  Hoe leer ik semafoor seinen.

   1. Seingeven.

  • 1.a. Leer eerst de letters    A. B. C. D. E. F. G.
  • 1.b. Daarna de volgende groepen, die elkaars spiegelbeeld zijn:
   H. I. O. – Z. X. W.    J. IJ. R. M. – P. Q. R. S.    K. – V.
  • 1.c. Symmetrische letters:     U. R. N.
  • 1.d. Overblijvende letters:     T. L.
  • 1.e. Als oefening sein je elke dag een regel uit courant of boek.
    2. Sein opnemen. Dit is heel gemakkelijk alléén te leren.

   • Maak 26 kaartjes.
   • Teken op de voorkant van elke kaart één letter in semafoor (oud Nederlands = sémaphore).
   • Schrijf op de achterkant de letter zelf.
   • Schud nu elke dag dit kaartspel (voorkanten boven) en probeer vervolgens – zonder op de achterkant te kijken – van alle kaartjes te zeggen welke letter het voorstelt.
   • Pas als dit vlot gaat, begin je aan echte seinoefeningen.
  SEINEN_SEMAFOOR_TEKENS

  SEINEN_SEMAFOOR_TEKENS

  SEIN_VLAGGEN_FOTO 4

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_VLAGGEN_FOTO

  SEIN_MORSE_TEKENS_FOTO

  SEIN_MORSE_TEKENS_FOTO

    • fouten voorbehouden.

  bankgiroloterij.nl


  bankgiroloterij.nl

  lotto.nl


  lotto.nl

  kwf.nl


  kwf.nl