VAARBEWIJS

Het klein vaarbewijs is verplicht voor het varen met

 • Een plezierjacht van 15 meter tot 25 meter lengte.
 • Een beroepsvaartuig langer dan 15 meter,
  maar korter dan 20 meter.
 • Een sleep- of duwboot (als het gesleepte schip niet langer is dan 20 meter.
 • Een motorboot die sneller dan 20 km/uur kan varen, geldt ook voor gemotoriseerde bijboten, jetski’s en waterscooters.

Met het klein vaarbewijs I mogen schippers van bovengenoemde categorieën vaartuigen varen op rivieren, kanalen en meren.
Daarbij horen alle binnenwateren, behalve de Westerschelde, de Oosterschelde, het Ijsselmeer, Markermeer en Ijmeer, de Waddenzee en de Eems en Dollard.
Met klein vaarbewijs II, examens VB I en VB A mogen schippers met vaartuigen langer dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 km/u varen op alle wateren binnen de kustlijn.

Naast het hierboven genoemde klein vaarbewijs kent de binnenvaartwet, die op 1 juli 2009 van kracht is geworden, nog een drietal vaarbewijzen.

Groot vaarbewijs.
Als u beroepsmatig over rivieren, kanalen en meren vaart, hebt u in de volgende gevallen een groot vaarbewijs nodig:

 • Het schip is twintig meter of langer.
 • Het betreft een passagiersschip.
 • Het betreft een veerpont, die meer dan twaalf personen kan vervoeren, exclusief bemanning en die 30 kilometer per uur kan varen.
 • Het betreft een veerboot, sleepboot, duwboot of sleepduwboot.

Er is een groot vaarbewijs A voor de vaart op alle binnenwateren (AB) en een groot vaarbewijs B voor de vaart op rivieren, kanalen en meren (RKM).
U krijgt het groot vaarbewijs als u met goed gevolg het examen AB of RKM hebt afgelegd.
Een groot vaarbewijs is niet nodig als u een pleziervaartuig hebt tussen de 25 en 40 meter lang.
U moet dan een beperkt groot vaarbewijs of een groot pleziervaartbewijs hebben.

 • fouten voorbehouden.

bankgiroloterij.nl


bankgiroloterij.nl

lotto.nl


lotto.nl

kwf.nl


kwf.nl